NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CỜ ĐỎ KHẢO SÁT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

      Thực hiện kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ, ngày 09/6/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ về việc khảo sát Công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2017...
 


      Thực hiện kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ, ngày 09/6/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ về việc khảo sát Công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2017.
      Ngày 11, 12/7/2017, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ thành lập 02 Đoàn tiến hành khảo sát 6 tháng đầu năm đến tất cả các Công đoàn cơ sở về việc thực hiện các mặt công tác như: Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Liên đoàn huyện giao; thực hiện hồ sơ tuyên truyền và việc phát động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiểm tra hồ sơ tài chính; hồ sơ kiểm tra; hồ sơ nữ công; hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức; sổ nghị quyết; sổ kế hoạch và sổ quản lý đoàn viên.
      Qua 02 ngày tiến hành khảo sát, đến thời điểm này các Công đoàn cơ sở thực hiện đạt từ 70 – 80% chỉ tiêu kế hoạch Liên đoàn Lao động huyện giao, không phát hiện cán bộ có dấu hiệu vi phạm về tài chính và Điều lệ Công đoàn, việc chuẩn bị hồ sơ sổ sách theo quy định của Công đoàn cơ sở đều đạt yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện giao. Tuy nhiên, còn 01 số đơn vị vẫn thực hiện chưa đạt yêu cầu kế hoạch, dịp này Đoàn khảo sát đã nhắc nhở và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ hơn, đảm bảo tới tháng 10/2017 các Công đoàn cơ sở phải hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch các cấp giao.

Tin, ảnh: Văn Thừa - Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ