TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CỜ ĐỎ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

      Ngày 13/7/2016, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016...      Ngày 13/7/2016, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
      Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.
      Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ giao, ước thực hiện đạt khoảng 85% các chỉ tiêu trong năm 2016. Nổi bật là việc chỉ đạo 100 công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức xong trong tháng 3/2016; vận động CNVCLĐ đóng Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” đạt trên 89,7%; tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp huyện và tham dự Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp thành phố; tổ chức Hội thi tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức thành công Hội diễn Văn nghệ quần chúng CNVLĐ cấp huyện và chuẩn bị tham dự Hội diễn cấp thành phố; thành lập mới 01 công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên đạt tỷ lệ 109% chỉ tiêu thành phố giao.
      Hội nghị được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã định hướng hoạt động cho tổ chức công đoàn huyện Cờ Đỏ trong thời gian tới. Với sự nổ lực và quyết tâm của hệ thống công đoàn huyện Cờ Đỏ, tin rằng trong 6 tháng cuối năm, sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh.
 
Tin, ảnh: Văn Thừa – Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ