TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CỜ ĐỎ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016

      Ngày 11/10/2016, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.
 


      Ngày 11/10/2016, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.
      Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; cùng 60 đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.
      Đến thời điểm này, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ giao, ước thực hiện đạt khoảng 98%. Tiêu biểu là chỉ tiêu phát triển đoàn viên đạt hơn 117% và thành lập công đoàn cơ sở đạt 100%. Tuy nhiên, việc thực hiện một số chỉ tiêu vẫn gặp rất nhiều khó khăn như: chỉ tiêu thu 2% kinh phí công đoàn và vận động thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện. Tại Hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện ký kết phối hợp với lãnh đạo Bưu điện huyện về chương trình phát vay phát triển kinh tế gia đình trong CNVCLĐ của huyện, với số tiền cho vay tối đa lên đến 300 triệu đồng.
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã định hướng hoạt động công đoàn huyện trong 3 tháng còn lại. Với sự nổ lực và quyết tâm của hệ thống công đoàn huyện, năm 2016 Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh.

Tin, ảnh: VĂN THỪA – Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ