TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG ĐIỀN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

      Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/4/2017, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2017 cho hơn 120 đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS và nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền.

 

 
      Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/4/2017, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2017 cho hơn 120 đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS và nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền.
      Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới và chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn thành phố Cần Thơ và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2017 với 02 chuyên đề về công tác tổ chức và tài chính Công đoàn.
      Hội nghị tập huấn lần này, kịp thời triển khai đến BCH CĐCS quán triệt các văn bản để chuẩn bị tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 và các quy định mới về thu, chi tài chính Công đoàn, hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi và thủ tục thanh toán chứng từ về tài chính.
 
Tin, ảnh: Tô Phạm Tuyết Nghiêm - Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền