TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền Hội nghị Ban Chấp hành bất thường

           Chiều ngày 8/8/2014, tại hội trường Khối đoàn thể Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bất thường để bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành, 1 Ủy viên Thường vụ và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2010-2015.
              Đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố, đồng chí Trương Tố Trang - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động TP; đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Nguyễn Chi Lăng - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Phong Điền đã đến dự.
   

         
              Chiều ngày 8/8/2014, tại hội trường Khối đoàn thể Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bất thường để bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành, 1 Ủy viên Thường vụ và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2010-2015.
              Đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố, đồng chí Trương Tố Trang - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động TP; đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Nguyễn Chi Lăng - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Phong Điền đã đến dự.
             Đồng chí Bùi Công Tạo - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ TP, Chủ tịch LĐLĐ huyện chủ trì Hội nghị. Tham gia hội nghị có 14/14 Ủy viên Ban Chấp hành, 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện.
             Kết quả , đồng chí Tô Phạm Tuyết Nghiêm - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện được bầu làm Chủ nhiệm UBKT, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Xuyên - UVBCH được bầu làm Ủy viên Thường vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Quang Chủ tịch CĐCS Phòng Nội vụ được bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ huyện. Số phiếu tín nhiệm của ba chức danh trên đều đạt 14/14, tỷ lệ 100%.
            Phát biểu  chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Trưởng Ban  Dân vận huyện ủy đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành, biểu dương những thành tích mà Ban chấp hành đã đóng góp, đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ của Ban chấp hành LĐLĐ huyện  sau khi đã kiện toàn bộ máy, cần nổ lực hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2014 và chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Bùi Công Tạo đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu bế mạc hội nghị.
                                  Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung