TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG ĐIỀN THAM GIA HỘI THI KHÉO TAY TRONG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH

      Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6), chào mừng 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017)...

 
      Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6), chào mừng 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017). Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thi “Khéo tay” trong cán bộ công đoàn chuyên trách thành phố Cần Thơ. Đơn vị Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền, tham gia Hội thi khéo tay với 3 thành viên là cán bộ công đoàn chuyên trách. Sau thời gian 80/100 phút, đơn vị đã hoàn tất cả các nội dung theo quy định của Kế hoạch số 228/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố. Kết quả đạt giải nhất phần thi đỗ Bánh Khọt./.

Tin, ảnh: Trương Minh Tâm – Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền