NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ I/2017

      Vào lúc 13 giờ 30 ngày 14/4/2016, tại Hội trường khối Đoàn thể, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I/2017 và đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn quý II/2017.


      Vào lúc 13 giờ 30 ngày 14/4/2016, tại Hội trường khối Đoàn thể, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I/2017 và đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn quý II/2017.
      Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghị - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS Ban, Ngành, Đoàn thể huyện, xã, thị trấn, tham dự Hội nghị.
      Tại Hội nghị, đồng chí Tô Phạm Tuyết Nghiêm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn quý I/2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn quý II/2017.
      Đại diện lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Hữu Nghị - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã biểu dương một số nhiệm vụ đã đạt được trong Quý I/2017 và chỉ đạo cho phương hướng nhiệm vụ hoạt động Quý II/2017 của Liên đoàn Lao động huyện đạt yêu cầu đề ra.
      Đồng chí Trương Minh Tâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo và thông qua các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn quý II/2017.

Tin, ảnh: Tuyết Nghiêm - Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền