TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ III/2016

      Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý III/2016 và đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn quý IV/2016 vào lúc 13 giờ 30 ngày 30/9/2016, tại Hội trường khối Đoàn thể.
 

 
      Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý III/2016 và đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn quý IV/2016 vào lúc 13 giờ 30 ngày 30/9/2016, tại Hội trường khối Đoàn thể.
      Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS Ban, Ngành, Đoàn thể huyện, xã, thị trấn cùng tham dự Hội nghị.
      Tại Hội nghị, đồng chí Tô Phạm Tuyết Nghiêm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện báo cáo hoạt động Công đoàn quý III/2016 và kế hoạch hoạt động Công đoàn quý IV/2016.
      Đại diện lãnh đạo, đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ có nhận xét về hoạt động Công đoàn huyện Phong Điền trong thời gian qua đã cơ bản đạt và vượt đa số các chỉ tiêu của năm 2016 do Liên đoàn Lao động thành phố giao. Đồng chí chỉ đạo nhiệm vụ Công đoàn quý IV/2016 cần tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu còn lại của Liên đoàn Lao động huyện đề ra. Với sự đoàn kết thống nhất và sự nhiệt tình với công tác Công đoàn của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện và BCH CĐCS sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
      Đồng chí Trương Minh Tâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo; hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động công đoàn năm 2016.
 
Tin, ảnh: Tuyết Nghiêm – Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền