TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG ĐIỀN TỔ CHỨC LỄ GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH THI ĐUA NĂM 2016

      Sáng ngày 12/12/2016, lúc 8 giờ 45 phút, tại cầu Lò Rèn – Rạch Cui, thuộc ấp Thới Giai, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức lễ gắn biển Công trình thi đua năm 2016...
 

 
      Sáng ngày 12/12/2016, lúc 8 giờ 45 phút, tại cầu Lò Rèn – Rạch Cui, thuộc ấp Thới Giai, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức lễ gắn biển Công trình thi đua năm 2016 công trình giao thông nông thôn mở rộng nâng cấp tuyến lộ năm 2016. Ban Chấp hành Công đoàn xã đã vận động xã hội hóa, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, nhân dân hiến đất, hoa màu và ngày công lao động. Quy mô công trình đường bêtông ngang 3m, dài 700m và cầu bêtông cốt thép có chiều dài 25m, ngang 3,5m, tổng kinh phí 1.590.000.000 đồng. Qua 60 ngày triển khai thi công đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tin, ảnh: Trương Minh Tâm – Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền