TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG ĐIỀN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

      Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2016, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn. Thông qua lớp tập huấn cập nhật thêm kiến thức mới cho cán bộ Công đoàn về các nội dung...
 

 
      Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2016, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn. Thông qua lớp tập huấn cập nhật thêm kiến thức mới cho cán bộ Công đoàn về các nội dung như: Công tác tổ chức Công đoàn cơ sở; Công tác phát triển đoàn viên; Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; Hoạt động nữ công; Chính sách đối với lao động nữ; Công tác Kiểm tra Công đoàn; Vai trò Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ…
      Qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ làm công tác công đoàn, nhất là các đồng chí mới được bầu bổ sung, nắm vững nghiệp vụ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công đoàn của đơn vị mình trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Trương Minh Tâm – Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền