NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền triển khai Hiến Pháp, Điều lệ Công đoàn

Vào ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2014, tại hội trường Khối Đoàn thể, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã tổ chức hội nghị triển khai Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; triển khai Điều lệ Công Đoàn Việt Nam khóa XI và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, có 79 cán bộ công đoàn của 42 CĐCS trực thuộc đã tham dự.
 

 
Vào ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2014, tại hội trường Khối Đoàn thể, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã tổ chức hội nghị triển khai Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; triển khai Điều lệ Công Đoàn Việt Nam khóa XI và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, có 79 cán bộ công đoàn của 42 CĐCS trực thuộc đã tham dự.
 
Báo cáo viên đã phân tích sâu Điều 4 và Điều 10 của Hiến pháp năm 2013, giúp cán bộ Công đoàn cơ sở hiểu được sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là tất yếu, vai trò vẻ vang và quan trọng của giai cấp công nhân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
 
Trong triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, đại biểu rất quan tâm với những điểm mới như: nhiệm kỳ của CĐCS, đối tượng được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, thủ tục chuyển sinh hoạt của đoàn viên…
 
Dự kiến các Công đoàn trường học và CĐCS các doanh nghiệp, nghiệp đoàn sẽ được triển khai trong tháng 6/2013.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền