TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG ĐIỀN VẬN ĐỘNG TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE VÀ PHÁT THUỐC CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

      Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong sự nghiệp...

 
      Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng, thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa.
      Từ những ý nghĩa trên, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền, vận động Khoa chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu - Bệnh viện Chợ Rẫy và Dược Hậu Giang, vào ngày 04/6/2017 tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 đồng bào là gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, có công với cách mạng và nhân dân trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Mỗi liệu trình thuốc trị giá 100.000 đồng, mỗi phần quà trị giá 50.000 đồng, tổng số tiền 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng).

Tin, ảnh: Trương Minh Tâm – Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền