TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI BÀN GIAO ″MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN″

      Ngày 11/8/2016, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tiến hành bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Cao Mộng Linh - công chức Văn phòng Thống kê xã Trường Xuân B...


      Ngày 11/8/2016, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tiến hành bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Cao Mộng Linh - công chức Văn phòng Thống kê xã Trường Xuân B. Đây là "Mái ấm Công đoàn được xét hỗ trợ nhân dịp Tháng Công nhân năm 2016. Qua thời gian khởi công xây dựng đến nay đã hoàn thành với tổng mức đầu tư 85 triệu đồng, trong đó Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” hỗ trợ 40 triệu đồng.
      Phát biểu trong buổi lễ bàn giao, đoàn viên Cao Mộng Linh hứa sẽ sử dụng và bảo quản tốt căn nhà, trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn tích đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” và tích cực tham gia các hoạt động xã hội khác tại địa phương.
      Từ đầu năm 2016 đến nay, Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” đã hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn tại huyện Thới Lai được 03 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" với số tiền 120 triệu đồng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục khảo sát, đề nghị hỗ trợ cho các đoàn viên còn gặp khó khăn về nhà ở trong năm 2016 và những năm tiếp theo; tiếp tục vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tích cực đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng hàng năm để duy trì nguồn hỗ trợ cho đoàn viên trong huyện và thành phố Cần Thơ.

Tin, ảnh: Duy Tân - Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai