TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai - Công nhân, viên chức, lao động huyện Thới Lai tự nguyện hiến 498 đơn vị máu.

         Sáng ngày 21/10/2014, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động "Hiến máu tình nguyện" huyện tổ chức buổi hiến máu trong lực lượng cán bộ, CNVCLĐ các ban ngành huyện.

         
         Sáng ngày 21/10/2014, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động "Hiến máu tình nguyện" huyện tổ chức buổi hiến máu trong lực lượng cán bộ, CNVCLĐ các ban ngành huyện.
         Trong 10 tháng đầu năm 2014, CNVCLĐ huyện Thới Lai đã hiến 498 đơn vị máu/ 2.422 đoàn viên, nâng tổng số trong toàn huyện được 1.357 đơn vị/1.445, đạt 93, 91% chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện của UBND thành phố Cần Thơ giao trong năm 2014.
                        Tin, ảnh: Duy Tân.