TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI BÀN GIAO “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” NĂM 2016

      Ngày 14/12/2016, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nhan Quốc Lộc – giáo viên Trường Tiểu học Trường Xuân A, địa chỉ xây dựng tại ấp Đông Hiển, xã Đông Bình, huyện Thới Lai...
 


      Ngày 14/12/2016, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nhan Quốc Lộc – giáo viên Trường Tiểu học Trường Xuân A, địa chỉ xây dựng tại ấp Đông Hiển, xã Đông Bình, huyện Thới Lai.
      Quy mô xây dựng nhà cấp 4, diện tích 70m2 ; mái tol, vách tol, nền gạch. Tổng số tiền vật liệu và công thợ là 70 triệu đồng, trong đó Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đầu tư thêm.
      Trong năm 2016, Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” đã hỗ trợ cho đoàn viên các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai được 5 “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền là 200 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai giao cho gia đình tự thiết kế xây dựng đến khi công trình hoàn thành sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao. Đây là căn thứ 3 đã nghiệm thu và bàn giao cho đoàn viên sử dụng.

Tin, ảnh: Duy Tân – Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai