TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THỊ TRẤN THỚI LAI

      Thực hiện kế hoạch số 49/KH-LĐLĐ ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn thành phố Cần Thơ...
 


      Thực hiện kế hoạch số 49/KH-LĐLĐ ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn thành phố Cần Thơ và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2022.
      Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện chọn Công đoàn cơ sở thị trấn Thới Lai tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung cho các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đại hội được tổ chức vào ngày 07/7/2017, tại Nhà Văn hóa thị trấn Thới Lai. Đến dự đại hội có đồng chí Trương Tố Trang – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, đại diện 45 CĐCS và 50 đoàn viên CĐCS thị trấn Thới Lai. Với phương châm của Đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Đại hội đã thông qua các nội dung của văn kiện và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 5 ủy viên, ủy ban kiểm tra công đoàn có 3 ủy viên và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 đạt tín nhiệm 100%.
      Sau đại hội điểm, Ban Thường vụ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở hoàn chỉnh đề án nhân sự, văn kiện đại hội và đến cuối tháng 11 năm 2017 hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Tin, ảnh: Duy Tân – Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai.