TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm 2016

          Ngày 19/02/2016, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm 2016 cho các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng chí Võ Minh Thông, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chủ trì hội nghị.

           Ngày 19/02/2016, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm 2016 cho các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng chí Võ Minh Thông, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chủ trì hội nghị.
           Trong năm 2016 các cấp Công đoàn huyện Thới Lai sẽ thực hiện 25 chỉ tiêu được Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ giao, trong đó có một số chỉ tiêu như: Thực hiện 01 mô hình Dân vận khéo cấp thành phố và 15 mô hình cấp trên cơ sở; thực hiện 35 công trình, sản phẩm thi đua; 150 đề tài, sáng kiến; vận động 151.000.000 đồng quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”; phát triển 150 đoàn viên và thành lập 01 Công đoàn cơ sở ... Với quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn huyện và Công đoàn cơ sở sẽ hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2016, góp phần cùng Liên đoàn Lao động thành phố hoàn thành chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra.
Tin, ảnh: Duy Tân