ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI: HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI TRONG THỜI GIAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

      Thực hiện Công văn 42/CV-LĐLĐ, ngày 18/02/2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch vi rút...

 
      Thực hiện Công văn 42/CV-LĐLĐ, ngày 18/02/2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch vi rút Corona.
      Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện Thới Lai tổ chức điểm tiếp nhận máu của CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn trên địa bàn huyện. Kết quả đã thu được 159 đơn vị máu.
      Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang tính xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam và tinh thần biết sống vì mọi người, vì cộng đồng. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt công tác hiến máu cứu người ngày càng hiệu quả hơn.
 
Kim Hương