TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

      Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai, từ ngày 22/6 đến ngày 30/6/2016 Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tiến hành...

 
     
 
      Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai, từ ngày 22/6 đến ngày 30/6/2016 Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tiến hành khảo sát hoạt động tại 32 công đoàn cơ sở trực thuộc.
      Đoàn khảo sát do đồng chí Võ Minh Thông, Huyện ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ làm trưởng đoàn và các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động. Trong 6 tháng đầu năm các CĐCS đã phát triển 153/150 đoàn viên mới, thành lập 01/01 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước; việc đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thi đua đều thực hiện tốt; công tác tuyên truyền được các CĐCS quan tâm triển khai kịp thời; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên.
      Qua kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2016 tại các đơn vị nhằm để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những nội dung chưa đạt, từ đó đề ra giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai.