ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai kiểm tra hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2022

     Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/LĐLĐ ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thới Lai, về việc kiểm tra hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2022.

   
         Ngày 29-30/9/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phan Thanh Sang – Chủ tịch LĐLĐ huyện Thới Lai làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra các đơn vị Công đoàn cơ sở tại 13 xã, thị trực thuộc LĐLĐ huyện.
         Qua kiểm tra nhìn chung các đơn vị đều thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn, các chỉ tiêu đề ra đầu năm 2022 và tổ chức tốt các phong trào nhân các ngày lễ lớn. Đặc biệt, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên khó khăn trong dịch bệnh Covid-19 và sinh hoạt hàng ngày. 
        Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện làm cơ sở cho hoạt động chỉ đạo 3 tháng còn lại và đánh giá kết quả cuối năm 2022.
        Theo Kế hoạch, Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra các đơn vị CĐCS Trường học, trong học kỳ 1, năm học 2022 -2023. 
              Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Thới Lai