TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai phối hợp khảo sát mô hình ″Dân Vận khéo″

     Sáng ngày 08/8/2014, Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ thành phố Cần Thơ, Đài phát thanh truyền hình TPCT đến khảo sát mô hình "Dân vận khéo" năm 2014 tại huyện Thới Lai. Mô hình vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả thành vườn cây đặc sản có hiệu quả kinh tế cao, do công đoàn cơ sở Phòng nông nghiệp & phát triển nông thôn thực hiện.

     
          Sáng ngày 08/8/2014, Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ thành phố Cần Thơ, Đài phát thanh truyền hình TPCT đến khảo sát mô hình "Dân vận khéo" năm 2014 tại huyện Thới Lai. Mô hình vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả thành vườn cây đặc sản có hiệu quả kinh tế cao, do công đoàn cơ sở Phòng nông nghiệp & phát triển nông thôn thực hiện.
           Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 06-NQ/HU đề ra về phát triển kinh tế hộ, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Năm 2014 ngành nông nghiệp huyện đã tập trung thực hiện cải tạo 100 ha vườn tạp, vườn kém hiệu quả để đến năm 2015 mỗi xã, thị trấn có từ 1 - 2 mô hình điểm cải tạo vườn tạp đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

               Tin, ảnh: Duy Tân