NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai phối hợp kiểm tra liên ngành tại các doanh nghiệp

      Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ ngày 07 - 13/7/2015 Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp cùng các ngành có liên quan đến kiểm tra tại 14 Công ty, Doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật trong thời gian qua. Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp tại địa phương chuyên sản xuất và kinh doanh lương thực (lúa, gạo) nên quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, làm theo thời vụ là chủ yếu.

         
           Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ ngày 07 - 13/7/2015 Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp cùng các ngành có liên quan đến kiểm tra tại 14 Công ty, Doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật trong thời gian qua. Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp tại địa phương chuyên sản xuất và kinh doanh lương thực (lúa, gạo) nên quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, làm theo thời vụ là chủ yếu.
           Do đó, việc giao kết hợp đồng lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động chưa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và chuyển nộp 2% kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.
Tin, ảnh: Duy Tân.