NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai phối hợp tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016

           Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-BCĐ ngày 19/02/2016 của Ban Chỉ đạo hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN) huyện Thới Lai lần thứ 18 năm 2016. Chủ đề của Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 là: “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”.

          Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-BCĐ ngày 19/02/2016 của Ban Chỉ đạo hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN) huyện Thới Lai lần thứ 18 năm 2016. Chủ đề của Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 là: “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”.
           Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai huy động 300 lực lượng là đoàn viên, CNVCLĐ dự Mít tinh và diễu hành bằng xe ô tô, mô tô trong Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18 năm 2016. Cuộc Mít tinh và diễu hành bằng xe mô tô, ô tô nhằm tuyên truyền cổ động về bề rộng lẫn chiều sâu trong thời gian cao điểm diễn ra Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18 từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2016. Tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân lao động nêu cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động về công tác ATVSLĐ – PCCN.
           Dịp này, Liên đoàn Lao động sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra tại 8 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện pháp luật ATVSLĐ – PCCN.
Tin, ảnh: Duy Tân (LĐLĐ huyện Thới Lai)