TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai sơ kết 5 năm Nghị quyết 6b/NQ-BCH; Chỉ thị 03/CT-TLĐ trong nữ CNVCLĐ giai đoạn (2010 - 2015)

          Ngày 28/8/2015, tại Hội trường Huyện ủy Thới Lai, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn (2010 - 2015).

       
         Ngày 28/8/2015, tại Hội trường Huyện ủy Thới Lai, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn (2010 - 2015).
         Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền - Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Cần Thơ; đồng chí Lý Hồng Hạnh - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy Ban kiểm tra LĐLĐ huyện, cùng 80 đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở.
        Hội nghị đã đánh giá các mặt làm được và chỉ ra những hạn chế trong phong trào thi đua nữ CNVCLĐ huyện Thới Lai 5 năm qua. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại hội nghị này đã khen thưởng cho 35 chị đạt thành tích trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2015.
Tin, ảnh: Duy Tân