TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014.

           Ngày 10/7/2014, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014; triển khai, quán triệt Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI ngày 12 tháng 12 năm 2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

     
    Ngày 10/7/2014, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014; triển khai, quán triệt Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI ngày 12 tháng 12 năm 2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
        Đến dự và phát biểu tại Hội nghị có đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ thành phố Cần Thơ; đồng chí Lý Hồng Hạnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.
        Hội nghị đã đánh giá lại các mặt hoạt động của Công đoàn huyện trong 6 tháng đầu năm và nêu lên những hạn chế cần khắc phục để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2014.
                     Tin, ảnh: Duy Tân.