NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tiếp đoàn kiểm tra tài chính Công đoàn 6 tháng đầu năm 2015

           Thực hiện thông báo số 319/TB-LĐLĐ ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, sáng ngày 22/7/2015, Lãnh đạo LĐLĐ huyện Thới Lai tiếp Đoàn kiểm tra tài chính Công đoàn 6 tháng đầu năm 2015. Qua kiểm tra tình hình quản lý thu, chi tài chính công đoàn tại huyện Thới Lai. đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ thành phố đánh giá cao việc thực hiện quản lý thu, chi đúng quy định cũng như việc sử dụng phần mềm kế toán tại đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2015, LĐLĐ huyện đã tổ chức tốt và tham gia các phong trào từ huyện đến thành phố. 

                Thực hiện thông báo số 319/TB-LĐLĐ ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, sáng ngày 22/7/2015, Lãnh đạo LĐLĐ huyện Thới Lai tiếp Đoàn kiểm tra tài chính Công đoàn 6 tháng đầu năm 2015. Qua kiểm tra tình hình quản lý thu, chi tài chính công đoàn tại huyện Thới Lai. đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ thành phố đánh giá cao việc thực hiện quản lý thu, chi đúng quy định cũng như việc sử dụng phần mềm kế toán tại đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2015, LĐLĐ huyện đã tổ chức tốt và tham gia các phong trào từ huyện đến thành phố. Tuy nhiên, việc thu kinh phí công đoàn ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, trong thời gian tới lãnh đạo Liên đoàn và Chi Cục thuế huyện tiến hành đến các doanh nghiệp tuyên truyền việc thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ để các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thới Lai thực hiện.
Tin: Duy Tân