TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ - THỂ THAO MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017

      Thực hiện kế hoạch mừng Đảng quang vinh – mừng Xuân Đinh Dậu 2017 của huyện Thới Lai, Liên đoàn Lao động phối hợp tổ chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
 


      Thực hiện kế hoạch mừng Đảng quang vinh – mừng Xuân Đinh Dậu 2017 của huyện Thới Lai, Liên đoàn Lao động phối hợp tổ chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
      Các hoạt động diễn ra từ ngày 16 – 25/01/2017 với những nội dung: Bóng chuyền nam, bóng đá mini nam, Hội thi nụ cười xuân. Riêng Hội thi duyên dáng mùa xuân chỉ đạo Công đoàn Giáo dục tổ chức trong hệ thống công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn huyện.
      Các hoạt động trên thu hút sự tham gia của 13 CĐCS xã, thị trấn và 4 công đoàn ban, ngành huyện. Các tiết mục xuất sắc trong hoạt động văn nghệ sẽ được chọn diễn báo cáo tổng kết vào đêm 27/01/2017 (nhằm đêm 30 Tết) tại Khu hành chính huyện Thới Lai.

Tin, ảnh: Duy Tân – Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai