TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng CNVCLĐ lần thứ III - năm 2014

Hòa với không khí sôi nổi, phấn khởi của những ngày kỷ niệm 39 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014); 128 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2014); 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014) và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2014.

Hòa với không khí sôi nổi, phấn khởi của những ngày kỷ niệm 39 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014); 128 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2014); 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014) và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2014. Ngày 19/5/2014 tại Hội trường Huyện ủy Thới Lai, Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa – Thể thao tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức lao động huyện Thới Lai lần thứ III - năm 2014.
 
 
Hội diễn Văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức lao động huyện được tổ chức định kỳ 02 năm một lần là hoạt động văn hóa – nghệ thuật mang tính quần chúng, gắn với phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước. Hội diễn là dịp để các đơn vị tạo điều kiện cho công nhân, viên chức lao động có sân chơi giao lưu lành mạnh, học hỏi trao dồi nghệ thuật và phát huy tinh thần hăng say lao động, học tập, công tác; nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ hướng về cơ sở góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu được sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ trong công nhân, viên chức lao động.
 
Hội diễn năm nay có 225 diễn viên của 16 Đội văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức lao động đến từ các xã, thị trấn và ban ngành huyện sẽ cùng thi diễn trong 02 ngày (ngày 19 – 20/5/2014). Qua hội diễn lần này, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc để chuẩn bị tham gia Hội diễn Văn nghệ quần chúng Công nhân, viên chức lao động thành phố Cần Thơ lần thứ X năm 2014, đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2014).
 
Tin, ảnh: Duy Tân