TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2015

         Ngày 30/01/2015, Tại Hội trường Huyện ủy Thới Lai, Liên đoàn Lao động tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu hoạt động cho CĐCS trực thuộc. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Minh Thông, Huyện ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ huyện và các đồng chí trong Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, cùng 45 đồng chí Chủ tịch các CĐCS.

        Ngày 30/01/2015, Tại Hội trường Huyện ủy Thới Lai, Liên đoàn Lao động tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu hoạt động cho CĐCS trực thuộc. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Minh Thông, Huyện ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ huyện và các đồng chí trong Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, cùng 45 đồng chí Chủ tịch các CĐCS.
        Trên cơ sở quán triệt 20 chỉ tiêu mà LĐLĐ thành phố đã giao cho Công đoàn huyện Thới Lai, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã lập kế hoạch giao cho từng CĐCS phù hợp với quy mô, điều kiện cụ thể.
        Với sự đồng thuận cao, các CĐCS đã thống nhất nhận các chỉ tiêu thực hiện trong hoạt động công đoàn năm 2015.
Tin, ảnh: Duy Tân