NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

   Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.

      Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
      Ngày 3/4/2015, tại Hội trường Huyện ủy Thới Lai. Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).
     Chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Minh Thông, Huyện ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động và 45 đồng chí cán bộ CĐCS trực thuộc. Hội nghị đã có ý kiến đóng góp các phương án trong 10 nội dung mà dự thảo đã nêu.
Tin, ảnh: Duy Tân