TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

   Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.

      Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
      Ngày 3/4/2015, tại Hội trường Huyện ủy Thới Lai. Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).
     Chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Minh Thông, Huyện ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động và 45 đồng chí cán bộ CĐCS trực thuộc. Hội nghị đã có ý kiến đóng góp các phương án trong 10 nội dung mà dự thảo đã nêu.
Tin, ảnh: Duy Tân

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung