TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nữ công năm 2014

      Sáng ngày 24/3/2015 tại Hội trường Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nữ công năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy cùng 60 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc. Hội nghị đã đánh giá các mặt làm được, chỉ ra các mặt còn hạn chế và trên cơ sở đó đã đề ra 06 chỉ tiêu cơ bản và 09 nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác Nữ công trong năm 2015. 

         Sáng ngày 24/3/2015 tại Hội trường Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nữ công năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy cùng 60 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc. Hội nghị đã đánh giá các mặt làm được, chỉ ra các mặt còn hạn chế và trên cơ sở đó đã đề ra 06 chỉ tiêu cơ bản và 09 nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác Nữ công trong năm 2015. 
         Hội nghị đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen của Công đoàn các cấp cho 15 chị đạt thành tích trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2014.
Tin, ảnh: Duy Tân.