ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2019, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

      Ngày 21 tháng 01 năm 2020, được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Ban Dân vận huyện Ủy Thới Lai. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn...


      Ngày 21 tháng 01 năm 2020, được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Ban Dân vận huyện Ủy Thới Lai. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn của các CĐCS ban ngành, xã thị trấn năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
      Tại Hội nghị Liên đoàn lao động đã trao 05 phần quà của Đảng và nhà nước trao cho CNVCLĐ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; 05 phần quà hiện vật mỗi phần 200.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt, tổng số tiền: 6.000.000 đồng.
      Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện đã trao Giấy khen của UBND huyện cho 05 Tập thể và 10 cá nhân. Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện trao Giấy khen cho 11 tập thể và 17 cá nhận có thành tích đóng góp trong xây dựng CĐCS đạt vững mạnh năm 2019.
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết, đồng chí: Huỳnh Hữu Thông- UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ đẫ đề nghị Liên đoàn lao động Huyện Thới Lai tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động Công đoàn trong năm 2020 với chủ đề “Năng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”.
 
Tin, ảnh: Kim Hương