TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2015) VÀ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

           Ngày 28/7/2015, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Họp mặt truyền thống và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm. Đến dự có các đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai cùng các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy – Hội đồng nhân dân – UBND - Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và 70 đồng chí cán bộ công đoàn huyện Thới Lai.

           
           Ngày 28/7/2015, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Họp mặt truyền thống và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm. Đến dự có các đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai cùng các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy – Hội đồng nhân dân – UBND - Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và 70 đồng chí cán bộ công đoàn huyện Thới Lai.
          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đánh giá cao về kết quả hoạt động của các cấp công đoàn huyện Thới Lai trong 6 tháng đầu năm và nêu lên một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2015.
          Trong buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai yêu cầu các cấp Công đoàn trong huyện phát huy những truyền thống tốt đẹp của tổ chức Công đoàn qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc ta. Mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn nổ lực phấn đấu vượt khó vươn lên, đoàn kết một lòng, ra sức lao động sáng tạo, thi đua lập thành tích cao hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ra sức thi đua học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt, nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đẩy mạnh, củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp trong Huyện Thới Lai ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tin, ảnh: Duy Tân