TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Lễ trao học bổng Quỹ Tấm lòng vàng năm 2015.

   Sáng ngày 13/11/2015, tại Hội trường Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Lễ trao học bổng Quỹ Tấm lòng vàng năm 2015 cho 54 học sinh con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, năm học 2014 - 2015 với tổng số tiền 25.600.000 đồng. 

         Sáng ngày 13/11/2015, tại Hội trường Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Lễ trao học bổng Quỹ Tấm lòng vàng năm 2015 cho 54 học sinh con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, năm học 2014 - 2015 với tổng số tiền 25.600.000 đồng. 
          Từ đầu năm đến nay, các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai đã đóng góp quỹ “Tấm Lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” 147.810.000 đồng, đạt 101% chỉ tiêu thành phố giao.
Tin, ảnh: Duy Tân