ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 – 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023

          Ngày 22/9/2022 Liên đoàn Lao động Huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn trường học năm 2021 - 2022 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Đến dự có các đồng chí Lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện.


         Năm học 2022 - 2023 là năm học triển khai và thực hiện Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; toàn ngành  tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tiếp tục thực hiện những chủ trương đổi mới theo Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Tổ chức công đoàn triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Nhiều chính sách, quy định mới liên quan đến Cán bộ, công chức, viên chức được thực thi; là năm học tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn.
        Từ sau dịch Covid-19 kéo dài, đặt ra nhều thách thức cho ngành Giáo dục nói chung và tổ chức công đoàn nói riêng phải có các giải pháp thích ứng một cách linh hoạt, phù hợp. Liên đoàn Lao động huyện tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch công tác. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác toàn khóa; Công đoàn cơ sở các trường cũng đã có nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp đã khắc phục tồn tại, hạn chế để tổ chức thực hiện các phong trào và hoạt động công đoàn đạt kết quả theo chỉ tiêu đề ra. Có 45/45 CĐCS trường học được xếp loại từ khá trở lên (trong đó có 04 đơn vị được xếp loại Vững mạnh toàn diện).
        Năm học 2021 - 2022, Liên đoàn Lao động huyện đã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đã lập hồ sơ đề nghị tôn vinh, biểu dương 02 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 04 Bằng khen tập thể, 07 bằng khen cá nhân và  01 Bằng khen tập thể chuyên đề “02 giỏi” của Liên đoàn Lao động thành phố. Có 10 tập thể, 28 cá nhân nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai về có đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và 23 Giấy khen chuyên đề “02 giỏi”.
         Tại Hội nghị cũng thảo luận nhất chí cao về phương hướng, nhiệm vụ và triển khai kế hoạch phát động thi đua năm học 2022 – 2023; Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ chỉ đạo các 04 khối thi/45 đơn vị phân công các đơn vị phụ trách (gồm: 01 khối CĐCS THCS, 02 khối CĐCS Tiểu học, 01 khối Mầm non). Phát huy những thành tích đạt được, các đơn vị cũng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 đã đề ra.
      Tin, ảnh: Phan Thanh Sang – Chủ tịch LĐLĐ Thới Lai