TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI TRAO HỌC BỔNG QUỸ ″TẤM LÒNG VÀNG CÔNG ĐOÀN CẦN THƠ″ NĂM 2016

      Ngày 09/9/2016, tại Hội trường Huyện ủy – Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức lễ trao học bổng quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2015 – 2016. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo...

 
      Ngày 09/9/2016, tại Hội trường Huyện ủy – Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức lễ trao học bổng quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2015 – 2016. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Thường trực Huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể, cùng với 37 học sinh nhận học bổng.
      Theo kế hoạch phân bổ học bổng năm 2016, từ đầu năm Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai đã xét chọn và trao tặng 52 suất học bổng với tổng số tiền 28.000.000 đồng từ nguồn quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ". Công tác vận động quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" năm 2016 được các công đoàn cơ sở quan tâm thực hiện tốt, tính từ đầu năm đã vận động được 150.610.000đ/148.452.000đ đạt 101,45% chỉ tiêu giao.
 
Tin, ảnh: Duy Tân – Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai