TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

      Thực hiện kế hoạch số 49/KH-LĐLĐ ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn thành phố Cần Thơ và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023...
 


      Thực hiện kế hoạch số 49/KH-LĐLĐ ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn thành phố Cần Thơ và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngày 06/3/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội X Công đoàn thành phố Cần Thơ và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Phan Thanh Tùng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai, cùng các đồng chí cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
      Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình và nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên nhiệm kỳ qua, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
      Các CĐCS sẽ tổ chức Đại hội từ ngày 01/7/2017 và hoàn thành trước ngày 31/12/2017. Huyện Thới Lai có 94 CĐCS tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022; Hội nghị nửa nhiệm kỳ Công đoàn huyện Thới Lai tiến hành trong quý 1/2018. Phương châm của đại hội kỳ này là: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai