TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI

Ngày 27/5/2014, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI). Chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Minh Thông, Huyện ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thới Lai; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện và 83 đồng chí là Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc.

 
Ngày 27/5/2014, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI). Chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Minh Thông, Huyện ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thới Lai; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện và 83 đồng chí là Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc.
 
Hội nghị đã nghe báo cáo một số nội dung cơ bản của Hiến pháp, đặc biệt là một số nội dung mới của Điều 4 và Điều 10 Hiến pháp năm 2013; triển khai tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.
 
Cũng nhân hội nghị này, các đồng chí tham dự đều nhắn tin ủng hộ cho chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" để động viên, hỗ trợ cho cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân bảo vệ Biển Đông.
 
Tin, ảnh: Duy Tân.