NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2015

        Thực hiện kế hoạch năm 2015 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện về việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2015. LĐLĐ huyện đã triển khai kế hoạch đến các CĐCS trực thuộc và thành lập Đoàn kiểm tra các CĐCS trực thuộc.

           Thực hiện kế hoạch năm 2015 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện về việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2015. LĐLĐ huyện đã triển khai kế hoạch đến các CĐCS trực thuộc và thành lập Đoàn kiểm tra các CĐCS trực thuộc.
           Theo kế hoạch, Đoàn sẽ kiểm tra 46 CĐCS trực thuộc để đánh giá xếp loại cuối năm. Qua 3 ngày làm việc, đoàn đã kiểm tra 11 CĐCS xã, thị trấn. Qua bước đầu nhận xét, các CĐCS xã, thị trấn hoạt động đã đi vào nề nếp, có nhiều tiến bộ hơn năm 2014.
            Đoàn kiểm tra còn tiếp tục làm việc với các CĐCS còn lại, theo kế hoạch sẽ kết thúc công tác kiểm tra vào ngày 21/10/2015.
                                    Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh