TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

        Thực hiện quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2014 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh; sự chỉ đạo của BTV Liên đoàn Lao động TP; Thường trực Huyện ủy. Ngày 11/7/2014, tại hội trường khối Đoàn thể Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Trung - Phó Ban Dân Vận Huyện ủy; các đồng chí UV BCH, UBKT Liên đoàn lao động huyện và 45 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc về dự.

     
     Thực hiện quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2014 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh; sự chỉ đạo của BTV Liên đoàn Lao động TP; Thường trực Huyện ủy. Ngày 11/7/2014, tại hội trường khối Đoàn thể Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Trung - Phó Ban Dân Vận Huyện ủy; các đồng chí UV BCH, UBKT Liên đoàn lao động huyện và 45 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc về dự.
         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Minh Trung đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên đoàn Lao động huyện và chỉ đạo đơn vị cần tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong năm như cần tập trung vào việc thành lập CĐCS ngoài nhà nước trên địa bàn huyện khi đủ điều kiện…
                                              Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh