TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

        Thực hiện quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2015 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh; sự chỉ đạo của BTV Liên đoàn Lao động TP; Thường trực Huyện ủy. Ngày 31/7/2015, tại hội trường khối Đoàn thể Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Trung - Phó Ban Dân Vận Huyện ủy; các đồng chí UV BCH, UBKT Liên đoàn Lao động huyện và 47 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc về dự.

          Thực hiện quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2015 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh; sự chỉ đạo của BTV Liên đoàn Lao động TP; Thường trực Huyện ủy. Ngày 31/7/2015, tại hội trường khối Đoàn thể Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Trung - Phó Ban Dân Vận Huyện ủy; các đồng chí UV BCH, UBKT Liên đoàn Lao động huyện và 47 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc về dự.
          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Minh Trung đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên đoàn lao động huyện và chỉ đạo đơn vị cần tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong năm: Chỉ đạo Công đoàn Giáo dục tổ chức Đại hội đúng thời gian qui định; Chuẩn bị tốt vấn đề nhân sự để tổ chức Đại hội Công đoàn huyện; tổ chức  khảo sát các CĐCS để đánh giá kết quả công tác và báo cáo về Huyện ủy kịp thời...
           Đồng chí Vũ Bình Đức - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo và quyết tâm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2015.
Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh