TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA ATVSLĐ - PCCN

            Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17, năm 2015, đ/c Vũ Bình Đức, Chủ tịch LĐLĐ huyện VĩnhThạnh làm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.

            Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17, năm 2015, đ/c Vũ Bình Đức, Chủ tịch LĐLĐ huyện VĩnhThạnh làm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
            Đoàn đã tiến hành kiểm tra từ ngày 15/3/2015, sau 1 tuần, đoàn đã kiểm tra 23 doanh nghiệp, 03 khu chợ gồm 102 hộ kinh doanh. Qua kiểm tra nhận thấy các doanh nghiệp và các khu vực chợ thực hiện khá tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
            Qua đợt kiểm tra này, đoàn kết hợp kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, gồm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động… Phát hiện có 2 doanh nghiệp trả lương cho 4 công nhân dưới mức tối thiểu vùng, 01 doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội. Đoàn đã lập biên bản đề nghị với UBND và các ngành chức năng huyện xử lý theo quy định pháp luật.
                                                Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung