TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

       Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Sáng ngày 26/5/2015, Tại Hội Trường khối đoàn thể huyện, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.Đến dự có đồng chí Trần Văn Tươi, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy và 96 đại biểu tham dự.

           Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Sáng ngày 26/5/2015, Tại Hội Trường khối đoàn thể huyện, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.Đến dự có đồng chí Trần Văn Tươi, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy và 96 đại biểu tham dự.
         Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT - TLĐ về Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ từ năm 2010 - 2015.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban nữ công LĐLĐ huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác nữ công trong thời gian tới.
          Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện 5 năm qua, Hội nghị đã phát động thi đua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nữ CNVCLĐ và công tác vận động nữ trong giai đoạn 2015 - 2020. Tại Hội nghị đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015./.
                     Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung