NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

         Sáng ngày 19/8/2015 tại hội trường Huyện ủy Vĩnh Thạnh.Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cho các đối tượng là lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, huyện, xã thị trấn và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn huyện.

         Sáng ngày 19/8/2015 tại hội trường Huyện ủy Vĩnh Thạnh.Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cho các đối tượng là lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, huyện, xã thị trấn và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn huyện.
         Ban Thường vụ LĐLĐ huyệnhướng dẫn, chỉ đạo BCH.CĐCS phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công và theo dõi CNVCLĐ tham dự. Tại hội nghị đã triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Giới thiệu các nội dung trọng tâm lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi); Chia tổ thảo luận và đóng góp ý kiến.
         Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các văn bản hướng dẫn liên quan.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh