TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI THẢO TRUYỀN THÔNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG NỮ CNVCLĐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

      Thực hiện chương trình công tác Nữ công của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số: 148/KH-LĐLĐ ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Nữ công Công đoàn các cấp...


      Thực hiện chương trình công tác Nữ công của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số: 148/KH-LĐLĐ ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Nữ công Công đoàn các cấp trong việc truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân, viên chức, lao động .
      Sáng ngày 30/5/2017 tại hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội thảo chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Đến tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền – UVBCH, Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố; Bác sĩ CK II Đỗ Thị Kim Ngọc - Chủ tịch Hội sản phụ, khoa KHHGĐ TPCT; Công ty TNHH dược Kim Đô có đ/c Lê Hoàng Vũ - Quản lý vùng Mê kông và 163 đồng chí trong Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện, Hội viên CLB Nữ công LĐLĐ huyện, Nữ công CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện.
      Buổi hội thảo nhằm giúp cho nữ công nhân, viên chức, lao động cập nhật kịp thời các thông tin, trang bị thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản bản thân, giữ gìn hạnh phúc gia đình và thực hiện tốt các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Các hoạt động truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cần hướng về cơ sở, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có đông lao động nữ.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh