NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh tổ chức kiếm tra, đánh giá hoạt động công đoàn cơ sở năm 2022

Ngày 25/10/2022, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động công đoàn cơ sở năm 2022 đối với 24 công đoàn cơ sở ngành huyện, 11 công đoàn xã thị trấn và 05 công đoàn khu vực ngoài Nhà nước. Thời gian tổ chức kiểm tra từ ngày 08/11 đến ngày 18/11/2022.


          Trong đợt kiểm tra này, Đoàn kiểm tra được thành lập với 09 thành viên được cơ cấu các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung như: kiểm tra Điều lệ công đoàn Việt Nam, Tài chính công đoàn cơ sở, các chỉ tiêu hoạt động giao từ đầu năm 2022, kiểm tra việc thực hiện các công trình thi đua, mô hình Dân vận khéo Công đoàn cơ sở đã đăng ký và các hoạt động công đoàn cơ sở vững mạnh, phong trào công nhân, viên chức, lao động tại địa phương, đơn vị. 
           Đa số các công đoàn cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, sổ sách, báo cáo, chương trình, kế hoạch theo yêu cầu kế hoạch đã gửi trước. Tại các buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, khách quan của thành viên Đoàn kiểm tra đã chỉ ra được những ưu điểm, mặt mạnh của công đoàn cơ sở cũng như chỉ ra các mặt hạn chế, tồn tại từ đó hướng dẫn công đoàn cơ sở đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế thiếu sót.
Cũng tại các buổi làm việc các cấp ủy Đảng của từng đơn vị nghe thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá. Qua đó, đã ghi nhận và sẽ chỉ đạo hoạt động công đoàn trong thời gian tới chặt chẽ hơn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho công đoàn cơ sở trong hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả.
          Cuối buổi làm việc từng đơn vị, đồng chí Nguyễn Phước Hảo, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, kết luận những vấn đề, hồ sơ, văn bản công đoàn cơ sở cần thực hiện và bổ sung cho hoàn thiện. Tuyên dương những đơn vị làm tốt, phê bình những đơn vị chưa làm tốt. Đồng thời đề ra một số giải pháp, hiến kế trên tinh thần định hướng cho cơ sở hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, của người cán bộ làm công tác Công đoàn, để từ đó các công đoàn cơ sở hoạt động ngày càng lớn mạnh và phát triển, tạo vị thế đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền, tạo niềm tin cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.
         Kết thúc đợt kiểm tra đoàn họp đánh giá bỏ phiếu xếp loại, thông báo kết quả bằng văn bản đến cấp ủy Đảng và tổ chức Công đoàn cơ sở, đồng thời thông báo kết luận các nội dung kiểm tra của từng đơn vị để làm cơ sở xem xét khen thưởng cuối năm, tạo động lực phấn đấu cho các đơn vị.
           Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh