TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI NĂM HỌC 2016 - 2017

      Để tiếp tục chương trình giúp các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập nhân dịp năm học mới. Thực hiện kế hoạch số 355/KH-LĐLĐ, ngày 05/8/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố về...


      Để tiếp tục chương trình giúp các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập nhân dịp năm học mới. Thực hiện kế hoạch số 355/KH-LĐLĐ, ngày 05/8/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức thăm và tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố Cần Thơ; năm học 2016 - 2017.
      Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Công đoàn Giáo dục huyện và các điểm trường trên địa bàn huyện đã tổ chức cho các đoàn đến thăm và tặng 200 phần quà tại các điểm trường: Tiểu học Vĩnh Bình 2, tiểu học Thạnh Lộc 1, tiểu học Thạnh An 2 và tiểu học Thạnh Quới 2 cho các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi.
      Đây là sự quan tâm chia sẻ đối với các em học sinh nghèo, những phần quà được trao trước thềm năm học mới, giúp các em cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh