TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 2013 VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XI

           Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-LĐLĐ, ngày 22/4/2014 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền, triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kế hoạch số 37/KH.LĐLĐ ngày 12/5/2014 của Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh về việc triển khai thi hành hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

         
 
          Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-LĐLĐ, ngày 22/4/2014 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền, triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kế hoạch số 37/KH.LĐLĐ ngày 12/5/2014 của Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh về việc triển khai thi hành hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.
           Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2014 tại hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI) cho 65 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên UBKT và Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.Tại Hội nghị, báo cáo viên đã báo cáo đầy đủ các nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và đã phân tích Điều 4 và Điều 10 của Hiến pháp năm 2013. Việc triển khai nội dung như hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, đại biểu quan tâm như: nhiệm kỳ của CĐCS, đối tượng được kết nạp vào tổ chức Công đoàn,…
                                                       Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh