TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH VẬN ĐỘNG CNVCLĐ THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2017

      Mục đích nhằm phát huy truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân", "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" mà dân tộc Việt Nam ta đã có, xuất phát từ lòng nhân ái, thông cảm và sẻ chia...
 


      Mục đích nhằm phát huy truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân", "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" mà dân tộc Việt Nam ta đã có, xuất phát từ lòng nhân ái, thông cảm và sẻ chia. Tuyên truyền trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, giúp những người bệnh cấp cứu đang rất cần đến máu "Một giọt máu của bạn có thể cứu sống được mạng người" mà hiện nay chưa có thứ thuốc nào thay thế được máu.
      Sáng ngày 06 tháng 6 năm 2017, tại hội trường khối Đoàn thể huyện, LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện, chỉ đạo Ban Chấp hành CĐCS vận động CNVCLĐ trên địa bàn huyện tham gia hiến máu nhân đạo. Kết quả Trung tâm huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ đã nhận được 102 đơn vị máu.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh