TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CĐCS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

      Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức chức công đoàn. Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm do Liên đoàn Lao động thành phố, Huyện ủy giao...


      Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức chức công đoàn. Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm do Liên đoàn Lao động thành phố, Huyện ủy giao. Ban Thương vụ Liên đoàn Lao động huyện đã tăng cường vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.
      Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tuyên truyền cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; LĐLĐ huyện thường xuyên và làm tốt công tác khảo sát các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để từ đó có cơ sở tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Riêng đối với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra xuống từng doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện để nắm bắt tình hình sản xuất tại doanh nghiệp, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công nhân lao động tại doanh nghiệp, từ đó tuyên truyền về tổ chức công đoàn, quyền, lợi ích của người lao động, của doanh nghiệp khi gia nhập tổ chức công đoàn…
      Kết quả đến từ đầu năm đến nay, với sự cố gắng và nỗ lực đi kiểm tra, khảo sát tuyên truyền vận động trực tiếp tại các doanh nghiệp, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn và hoàn chỉnh hồ sơ để thành lập mới 02 CĐCS và kết nạp mới được 32 đoàn viên công đoàn.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh